< Lập trình tân binh | Lập trình với ngôn ngữ C++

Lập trình với ngôn ngữ C++

Bạn muốn học lập trình C++ nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Giáo trình C++ mà bạn đang xem được thiết kế hệ thống và trình bày một cách dễ hiểu nhất, huớng tới những người mới bắt đầu, hoặc chưa bao giờ học lập trình.

C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình nổi tiếng nhất trên thế giới, được sử dụng rất rộng rãi. Đặc biệt trong lập trình game, nhờ vào hiệu năng và tính tùy biến cao, ngày nay C++ đã trở thành ngôn ngữ lập trình quan trọng mà bất cứ lập trình viên nào cũng phải biết.

C++ là ngôn ngữ được phát triển dựa trên nền tảng của C. Hai ngôn ngữ lập trình này, một mặt có nhiều điểm tương đồng, nhưng mặt khác cũng rất khác nhau. C++ cung cấp nhiều tính năng mới, điển hình như khái niệm lập trình hướng đối tượng. Những tính năng vượt trội này giúp C++ trở thành một ngôn ngữ lập trình đầy sức mạnh, cho phép người dùng tiếp cận khái niệm lập trình ở một góc nhìn rất khác so với ngôn ngữ C.

Trong giáo trình này, chúng ta cũng sẽ khám phá một thư viện có tên Qt. Thư viện này cho phép người dùng C++ tạo các cửa sổ, bảng menu cũng như sử dụng các tính năng mạng của máy tính.

(nguồn http://openclassrooms.com/courses/programmez-avec-le-langage-c)

Giáo trình