< Lập trình tân binh | Điều khoản hoạt động

1. « Lập trình Tân Binh » có thể được truy cập miễn phí cho bất cứ ai có kết nối truy cập Internet.
Một số tính năng chỉ có thể được sử dụng nếu đă đăng ký làm thành viên của trang web. Khi đăng ký, người dùng sẽ sở hữu một tài khoản truy nhập. Tài khoản này sẽ có hiệu lực vô thời hạn trừ khi có những dấu hiệu chúng tôi cho rằng là vi phạm chính sách của trang web.

2. Các « Lớp học » là một khái niệm của « Lập trình Tân Binh » được định nghĩa là một hệ thống các bài học liên tiếp đi kèm với đó là các ví dụ cụ thể hướng dẫn, các bài tập lý thuyết và thực hành kèm lời giải để giúp người dùng có thể tự học tập một cách độc lập và nâng cao kỹ năng của bản thân.

3. « Lập trình Tân Binh » là một trang web cộng đồng cho phép người dùng có thể chia sẻ « Lớp học » của riêng mình cho tất cả mọi người.
Người dùng có thể không nhận được bất kỳ lợi nhuận hoặc thù lao nào từ phía quản trị trang web khi đăng tải « Lớp học » của mình lên. Trái lại, nếu phía quản trị trang web nhận thấy nội dung của « Lớp học » không phù hợp với tiêu chí trang web, yêu cầu thay đổi « Lớp học » có thể được đưa ra. Nếu không nhận thấy được thay đổi, « Lớp học » có thể bị xóa.

4. « Lớp học » vẫn là tài sản thuộc sở hữu của tác giả, bản dịch thuộc về người dịch và được đăng tải tuân theo theo một trong sáu giấy phép bản quyền Creative Commons

  • Giấy phép BY hay « Chỉ Ghi công » : Người nhận được giấy phép có thể sao chép, phân phối, trưng bày và trình diễn tác phẩm và tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa theo tác phẩm gốc với điều kiện là họ phải ghi công tác giả hoặc người trao giấy phép theo cách họ yêu cầu.
  • Giấy phép BY-NC hay « Ghi công – Phi thương mại » : Người nhận giấy phép có thể sao chép, phân phối, trưng bày, và trình diễn tác phẩm và tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm gốc với điều kiện là họ phải ghi công tác giả và chỉ sử dụng cho mục đích phi thương mại.
  • Giấy phép BY-ND hay « Ghi công – Không phái sinh » : Người nhận giấy phép có thể sao chép, phân phối, trưng bày và trình diễn nhưng phải đúng nguyên văn, nguyên bản tác phẩm, không được phép có tác phẩm phái sinh từ nó và họ phải ghi công tác giả.
  • Giấy phép BY-NC hay « Ghi công – Chia sẻ tương tự » : Người nhận được giấy phép có thể sao chép, phân phối, trưng bày và trình diễn tác phẩm gốc với điều kiện là họ phải ghi công tác giả. Người nhận giấy phép có thể thể sao chép, phân phối, trưng bày và trình diễn tác phẩm phái sinh nhưng bắt buộc phải dùng lại giấy phép y hệt như giấy phép đã cấp cho tác phẩm gốc.
  • Giấy phép BY-NC-ND hay « Ghi công –Phi thương mại – Không phái sinh » : Người nhận giấy phép có thể sao chép, phân phối, trưng bày, và trình diễn tác phẩm gốc với điều kiện là họ phải ghi công tác giả hoặc người trao giấy phép theo cách họ yêu cầu và chỉ sử dụng cho mục đích phi thương mại, không được phép có sản phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc.
  • Giấy phép BY-NC-SA hay « Ghi công –Phi thương mại – Chia sẻ tương tự » : Người nhận giấy phép có thể sao chép, phân phối, trưng bày, và trình tác phẩm gốc với điều kiện là họ phải ghi công tác giả hoặc người trao giấy phép theo cách họ yêu cầu và chỉ với mục đích phi thương mại. Người nhận giấy phép có thể thể sao chép, phân phối, trưng bày và trình diễn tác phẩm phái sinh nhưng bắt buộc phải dùng lại giấy phép y hệt như giấy phép đã cấp cho tác phẩm gốc. Tất cả chỉ được phép sử dụng cho mục đích phi thương mại.

5. Nếu một « Lớp học » được viết bởi một thành viên được đăng trên « Lập trình Tân Binh », quản trị viên sẽ có quyền sửa đổi « Lớp học » đó bất cứ lúc nào và đặc biệt cho mục đích của chính tả hay ngữ pháp sửa chữa hoặc cập nhật.
Nếu một « Lớp học » được viết bởi một thành viên được đăng trên « Lập trình Tân Binh », thành viên cho chép « Lập trình Tân Binh » được phép chạy quảng cáo trên trang mà « Lớp học » được đăng tải.

6. Các thành viên có thể bình luận về bài học trong mục « Bình luận ». Các bình luận không mang tính đóng góp hoặc có yếu tố xúc phạm hay lăng mạ người khác có thể bị xóa bất cứ lúc nào.

7. « Lập trình Tân Binh » cũng như quản trị viên sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các nội dung được chia sẻ bởi các thành viên. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.